Helen Doron Early English

Helen Doron Early English – angoltudás ajándékba

A legkönnyebben a legkisebbek tanulják meg a nyelveket a későbbi időszakokban a korai nyelvtanulás hatalmas előnyt jelent majd a számukra. Mivel kisgyermekkorban az anyanyelv elsajátítása még nem zárult le, a gyermek mindazt a könnyedséget és természetességet, amivel anyanyelvét elsajátítja, átviszi az idegen nyelvre is.

A korai életkorban megkezdett nyelvtanulás igen előnyös a gyermekek számára, mivel több időt biztosít arra, hogy a gyermekek természetes nyelvelsajátítási mechanizmusai aktivizálódjanak, továbbá olyan nyelvi és interkulturális tapasztalatot jelent, amely pozitívan járulhat hozzá a gyermekek kognitív, szociális, kulturális, akusztikai, nyelvi és személyiségfejlődéséhez (beleértve a kitartás és részvétel tulajdonságának fejlődését), és én tudatuk formálódásához.

7 éves korig bármilyen nyelv tökéletes fonológiai elsajátítása lehetséges. Az agynak ugyanazon területe aktivizálódik az idegennyelv-tanulás során, mint az anyanyelvtanulás során

7 éves kor után az idegennyelvet az anyanyelvétől eltérő agyi területen kezdi el feldolgozni, úgy mint a felnőttek: az agy a beérkező információkat a felszín közeli, aktív agyrétegben tárolja; a kimondandó mondatokat először megalkotják anyanyelvükön, utána fordítják le azt az adott idegen nyelvre.

Serdülőkor után a nyelvtanulást gátló blokkok gyors növekedésbe kezdenek. Megerősödik a formális gondolkodás fejlődése, ami negatívan hat a nyelvelsajátításra

Az idősebb kori nyelvelsajátítás főleg kognitív készségekre hagyatkozik, szemben a gyermekkori természetes nyelvelsajátítással